top of page

"Støtt barna til å bli robuste og føle livsglede"

"Trygge relasjoner skaper glade barn"

"Vis barna omsorg og kjærlighet"

"Barn skal få medvirke etter alder og modenhet"

"Hvert enkelt barn er unikt"

"Frem mangfold og gjensidig respekt"

bottom of page