top of page

MÅLSETTING

TRYGGHET, RAUSHET OG KJÆRLIGHET HÅND I HÅND

Holgerslyst er en helt ny barnehage i lyse og moderne lokaler.
Vi er engasjerte voksne som er genuint opptatt av at DITT barn skal ha en barndom av egenverdi!
I vår barnehage skal vi undre oss, skape magi i hverdagen, leke, lære og utforske. Vi er opptatt av å skape god kvalitet i barnehagetilbudet.

Vår visjon er “trygghet, raushet og kjærlighet hånd i hånd”. Med denne visjonen mener vi:

Trygghet

Vi vil skape trygge relasjoner. Barna skal bli trygge individer hvor vi voksne søker det unike i det enkelte barn. Trygghet gjelder også i foreldresamarbeid. Med trygge foreldre skaper vi trygge barn.

Raushet

Vi vil ha takhøyde for hverandres ulikheter. Vi skal ha fokus på hvordan raushet skaper god psykisk helse, noe som er viktig å arbeide med fra barna er små. Raushet og likeverd kan også knyttes sammen. Alle er like mye verdt og vi skal ha respekt for menneskeverdet.

Kjærlighet

Med kjærlighet vil vi ha omsorg og nestekjærlighet for hverandre. Vi vil spille hverandre gode med humor og glede.

Kids in Preschool
bottom of page