PLANVERK

Våre planer viser hvem vi er og hvor vi skal.

Hvert år utarbeider barnehagen en årsplan som synliggjør vår praksis.

Lovverk og barnehagens egne planer vises under.