dagligleder@holgerslystbarnehage.no
Daglig Leder: 45488782

Om oss

Ullern menighetsbarnehage – Holgerslyst har helt nye, lyse og moderne lokaler. Vi åpnet dørene i august 2019. Barnehagen har 2 avdelinger, en småbarnsavdeling Hassel med 16 barn og 5,5 voksne og en storebarnsavdeling Eik med 20 barn og 3,5 voksne. Vi har totalt 10 engasjerte og skapende voksne, som alle brenner for at barna skal få en barnehagehverdag hvor de blir sett, hørt og forstått.

Holgerslyst barnehage er en menighetsbarnehage hvor vi bygger på de kristne grunnverdiene. Vi vil legge vekt på prososialt arbeid ved å lære barna å hjelpe hverandre, oppmuntre, dele med hverandre, anerkjenne hverandres følelser og prestasjoner, inkludere alle i lek og vise omsorg. Barn som blir møtt av gode voksne, lærer å møte verden med en trygg selvforståelse og raushet. Andre fokusområder vil være sang og musikk, språkarbeid, aktive små og store, samt fokus på miljøet.

Informasjon tilknyttet Ullern menighet finner du her: https://kirken.no/ullern

Motivasjon

Loading Quotes...